Dörrar
Fönster
Fasta partier
Tillbehör Tillbehör
Referenser
Logga in Logga in
Kontakta oss

Hur monterar jag delarna för inglasning?

 Det du behöver för monteringen är:

Tips! Monteringskit finns att köpa i vår webshop! Klicka här för att komma till monteringstillbehör.

 

Packa upp skenor

Börja med att packa upp skenorna och ställ dom vid rätt öppning om du har flera öppningar.

Till varje öppning har du en överskena, en underskena och två avslutsprofiler.

Dessa kommer oborrade för att du ska kunna anpassa så att hålen blir på rätt ställe för dig.

Överskenan har en 20mm droppnäsa för att leda ut vattnet. Här nedan syns det var du ska borra över och underskenan beroende på om du har en 3 spårs eller 4 spårs skena.

3 Spårs skenan används vid 2 fönster/dörrar, 3 fönster/dörrar och även 5 och 6 mötes och 4 spårs skenan används vid 4 fönster/dörrar.

 

  

 

Borra och försänk över och underskenan

Borra över och underskenan i spåret som finns i skenan. Du kan även se detta på bilderna ovan. Fördela hålen med lagom mellanrum. Kolla hur många stora och små skruvar som är med i paketet så du inte gör för mycket hål.

Nu placerar du skenorna på lämpligt ställe i öppningen och skruvar fast dom med dom stora skruvarna med torx 25 bits.

  

 

Lyft i fönster/dörrarna

Nu är det dags att lyfta i luckorna. 

Börja med att identifiera vad som är upp och ner. Kollar du på bottenprofilen kan du skymta hjulen som ska vara vända nedåt.

I alla skjutbara öppningar har du en lucka utan låshandtag. Den ska alltid lyftas i det yttre spåret på skenan.

Därefter tittar du vilken sida låshandtaget sitter på och lyfter i den luckan så att halva luckan går omlott med den yttre luckan. Se på bilden nedan. Har du en högeröppning så lyfter du i luckorna som på bilden. Har du en vänsteröppning lyfter du i den omlott åt andra hållet. Har du fler än två luckor så fortsätter du på samma sätt tills du lyft i allihopa. 

  

Reglera ner handtagen

När dörrarna/fönsterna levereras levereras handtagen uppreglade. I detta läge låser sig inte luckorna. Det du gör nu är att du skjuter ner handtaget i spåret till låst läge.

  

Borra & försänk avslutningslisterna

Borra och försänk ca 15mm in från kanten. Mitt emellan stansningarna för skenorna. Fördela hålen på hela avslutningslisterna, kolla hur mycket skruv som är medskickat innan du borrar.

Förbered för avslutningslisterna

Skjut luckorna åt sidorna nu för att se vart du ska sätta avslutningsvinklarna. Listen ska täta emot filtlisten på sidoprofilen. En kommer vara vänd inåt och en kommer bli vänd åt andra hållet. Detta ser du när du skjuter luckorna längst ut åt sidan.

  

 

Nu är din öppning klar!

Nu är din öppning klar. Om du upplever att låshandtagen låser dåligt så kan du ta del av våra tips längre ner här på sidan.

  

 

Tips och Trix

Låser handtagen dåligt?

Då är det förmodligen bottendelen som inte är i våg. Detta kan du se om du drar luckorna emot varandra och jämför springan eller på hur mycket som syns av filtlisten. Går sidoprofilerna inte lodrätt emot varandra så kommer låshandtaget kunna greppa tag i motsvarande profil.

Detta kan se ut såhär:

  

Detta tyder på att ditt underlag inte är rakt. Då behöver du släppa på skruvarna i bottenskenan och palla under skenan tills den blir rak. En rekommendation är att palla under skenan där varje lucka möter den andra. Du kan använda dig av plastklossar som finns att köpa i vår webshop eller av något annat material. Prova att klossa dig fram tills låsen går lätt och allt ser rakt ut.

Tips! Plastdistanser finns att köpa i vår webshop! Klicka här för att komma till monteringstillbehör.

 

Har du funderingar angående montering eller behöver hjälp?

Ring oss på 0290 - 20920 eller maila oss på order@aluline.se så hjälper vi dig!

Till toppen